Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Wednesday, January 9

Bisaya Joke

Nagre-recruit raw si Bill Gates ng papalit sa kanya bilang chairman ng Microsoft at 5,000 aplikante ang dumating. Isa sa kanila si Mario Depalakibo, isang Bisaya.

Bill Gates: Those of you who doesn't have managing experience may go now.

2,500 ang nagsialis. Naiwan si Mario kahit sari-sari store lang ang alam i-manage. Wala naman raw mawawala kung magpapaiwan sya.

Maya-maya..

Bill Gates: Those of you who are not PhD holders may go.

1,500 ang nagsialis. Naiwan si Mario kahit elementary lang ang natapos. Wala naman raw mawawala kung magpapaiwan sya.

Maya-maya pa..

Bill Gates: Those of you who can speak Ainu language, please stay.

Nagsialis ang lahat maliban kay Mario at sa isa pang lalake. Lumapit si Bill Gates sa dalawa at sinabing mag-usap raw sila sa lengguwaheng Ainu.

"Unsa ma na, dong?" tanong ni Mario sa lalake.

"Ambot, bay." sagot nito.

The End.

: )

No comments: