Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Monday, July 30

Magsisimula na akong maglako

Malapit nang magbukas ang aking blog kung saan wala kayong makapupulot na aral at puro kalokohan lang ang mababasa!

Nagtitinda rin ako ng Artificial Fresh Flowers! Kaya um-order na ng marami! Supplies good until Offers last!

Antabayanan ang susunod na kabanata!

Huwag kayong mag-alala sapagkat bukas naman ako 24 hours! Huwag nga lang kayong pupunta ng 12 ng gabi dahil sarado kami.