Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Wednesday, April 2

Halo-Halo

Mainit na naman ang panahon! Kahit di ka gumagalaw, papawisan ka! At dahil mainit, madali kang matutuyuan ng lalamunan!

At ano ang pinakatugmang kainin tuwing mainit ang panahon maliban sa ice cream?

Halo-Halo!

Kaya punta na sa pinakamalapit na nagtitinda ng Halo-Halo at mamalat kakakain nito!

: )

No comments: