Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Tuesday, September 23

Brain Twister na naman

Na-receive ko ito kahapon at buong araw kong pinag-isipan ang sagot. Nagtulungan pa nga kami nung ka-klase ko para lang masagot ito. Ngayon, kayo naman ang gusto kong gumawa nito. Good luck!

Isa lang ako sa America, dalawa naman sa Indonesia at tatlo naman dito sa Philippines ngunit hindi mo ako makikita sa Japan at lalo na sa Globo. Nakikita mo ako madalas sa aklat. Ano ba ako?

_ U _ _ O _ sa tagalog at

_ _ _ I _ _ naman sa english

Ano? Nahulaan mo ba? Wag mong ipapaskil yung sagot sa baba. I-personal message mo na lang ako kung may sagot ka na o suko ka na.

: )

No comments: