Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Monday, August 18

Ang bunganga at ang bibig

Alam niyo ba ang pinagkaiba ng salitang "bunganga" sa salitang "bibig"? Kung hindi pa, ngayon din ay sasabihin ko sa inyo.

Ang "bibig" ay ginagamit sa tao samantalang ang "bunganga" naman ay sa mga bagay at hayop naman.

Halimbawa:

"Isara mo nga yang bibig mo!" para sa "bibig"

at

"Ang laki naman ng bunganga nung balon!" para naman sa "bunganga"

Now you know.

: )

No comments: