Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Monday, March 3

Porn Name

Sabi nila, kung gusto mo malaman kung ano ang Porn Name mo, ganito ang gawin mo...

Kunin mo ang pangalan ng unang pet mo. Tapos kunin mo ang street name kung nasaan ang unang bahay niyo (sabi nung iba, kahit yung street niyo ngayon kung lumipat man kayo).

At pagdikitin mo.

So that makes my porn name...

...

...

...

...

...

BLACKY STA. RITA

...

Ang baho.

: )

No comments: