Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Monday, August 4

Naranasan mo na bang

Makakuha ng mababang marka sa quiz dahil mali ang na-review mo?

Ako, oo. Maraming beses na. Nakakatawa nga e. Di kasi nakikinig.

: )

No comments: