Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Sunday, August 19

Ang WikiPilipinas

Oo, tama ang basa mo. WikiPilipinas nga, at hindi ko alam kung may kuneksyon yan dun sa original na Wikipedia.

Subukan mo na Just Click Here! Suportahan ang sariling atin! : )

No comments: