Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Friday, May 27

SKY Broadband 5Mbps TVC - "Baby"

Hahaha! Ang bilis! It's a boy!


: )

No comments: