Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Monday, October 27

Four eyes

Hindi ako natatawa ni natutuwa kapag may nagsasabi sa akin na apat ang aking mata, kahit pabiro pa. Hindi ko naman kasi ginustong lumabo ang aking paningin at magsalamin. Kaya insulto sa akin ang pagtawanan ang pagkakaroon ko ng salamin.

: (

No comments: