Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Monday, October 6

red and yellow and pink and green, orange and purple and blue

Nakakita ako ng rainbow kanina habang nasa bus ako pauwi. Agad kong napansin na mas maliwanag yung parte ng langit na nasa loob ng rainbow. Kaya naman naisip kong alamin kung bakit ganun ang nangyari. At ang resulta? Nahanap ko sa http://www.eo.ucar.edu/rainbows/

Why is the sky brighter inside a rainbow?


Notice the contrast between the sky inside the arc and outside it. When one studies the refraction of sunlight on a raindrop one finds that there are many rays emerging at angles smaller than the rainbow ray, but essentially no light from single internal reflections at angles greater than this ray. Thus there is a lot of light within the bow, and very little beyond it. Because this light is a mix of all the rainbow colors, it is white. In the case of the secondary rainbow, the rainbow ray is the smallest angle and there are many rays emerging at angles greater than this one. Therefore the two bows combine to define a dark region between them - called Alexander's Dark Band, in honor of Alexander of Aphrodisias who discussed it some 1800 years ago!Ganun pala. Sayang, wala akong dalang camera kanina, nakunan ko sana.

: (

No comments: