Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Friday, October 26

Tahoooooeeeww

Kaninang alas-singko ng umaga, habang naglalakad kami ng kapatid ko papunta sa terminal ng jeep ay may nakita kaming magtataho sa 'di kalayuan. Bibili sana ako ng taho ngunit agad nagbago ang isip ko (at parang ayaw ko na ulit kumain ng taho) nang makita namin ang ginagawa ng magtataho.


May pinipigaang basahan 'yung magtataho sa gilid ng daan at ang nakita naming kulay ng likido ay puti. Oo, puti. Kakulay ng tinatabuan at tinatapon ng magtataho bago lagyan ang iyong baso.

Isipin niyo na lang kung saan ginamit ang basahan.

: |

No comments: