Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Sunday, December 25

The Pinoy Siri: Introducing VANGIE

Ang kulit ng Vangie App ng iPhone 4S!: )

No comments: