Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Friday, September 21

The Flush

Minsan sa isang mall, naramdaman kong naiihi ako. Pumunta ako sa banyo at nagbawas ng likido. Nakaugalian ko nang habang umiihi ako e pinipindot ko na yung flush. Pero this time, may nangyari mali! Hindi tumitigil ang pagbuhos ng tubig! Napasobra ata ang pag-pindot ko! Kinabahan ako dahil unti-unti nang napupuno yung bowl! Malapit nang umapaw! Kumakabog-kabog na ang puso ko dahil ang daming tao sa banyo at nakakahiya pag nakita nilan umapaw yung sakin! Malapit na talagang umapaw ng mapadasal ako sa kaba! Sabi ko, hindi ko na uulitin basta tumigil lang to! At sa isang iglap, tumigil ang paghagulgol ng bowl! Buti na lang! Salamat sa Diyos!
Unti-unti nang lumbog ang tubig at ako'y nabunutan ng tinik. Umalis na ko, dala ang isang aral na natutunan ko sa isang lugar na hindi ko inakalang may matututunan ako.
: )

No comments: