Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Sunday, July 21

The Legend of Korra - Book 2: Spirits TrailerComing this September.
: )

No comments: