Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Thursday, August 22

Ortigas Station

Noong Lunes, habang ako'y nakasakay sa punung-punong tren ng MRT approaching Boni Avenue Station, biglang nagsalita ang driver ng tren sa PA system...

"Ortigas Station, Orti-", sandali siyang huminto at agad bumawi, "Boni Avenue Station, Boni."

Maraming pasahero ang napangiti tulad ko. Minsan talaga kahit medyo hirap tayo sa isang sitwasyon, may mga pangyayaring hindi mo inaasahan ang maglalagay ng ngiti sa iyong mga labi.

: )


No comments: