Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Monday, March 18

Dora the Explorer and the Destiny Medallion Trailer

It was fake. Now, it's real.Remember the dates. Enjoy.

: )

No comments: