Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Tuesday, July 22

"ICE AND OUT"

Pagkagising ko kaninang mga 8:30, isang text message ang aking nabasa mula kay BA. Isang brain teaser. Ayon sa text message, bumuo ka raw ng isang salita gamit ang mga salitang "ICE AND OUT" at ang tanging clue ay "it is important now a days."

Ilang oras ko rin yang pinag-isipan at kaninang alas-dos ko lang nalaman. Ikaw, alam mo ba ang sagot?

Game?

: )

No comments: