Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Thursday, April 10

Playboy Philippines

Lumabas na ang unang Playboy magazine sa bansa at hindi naging maganda ang pagtanggap ng ilan dito.

Kase yung mga nag-aasam na makakita ng hubad, nadismaya.

At yung mga konserbatibo’t moralistang grupo naman, nagalit.

Hay.

: )

No comments: