Ang blog na ito ay Rated G. Ito ay puwede sa lahat ng mambabasa.

Friday, February 22

A-B-Z-T-E-F-G (nakuha ko lang kay Malaya)

A] - AVAILABLE
** matagal na.

[B] - BIRTHDAY:
** May 01.

[C] - CONFUSED ABOUT:
** a lot of things.

[D] - DRINK YOU LAST HAD:
** sprite.

[E] - EASIEST PERSON TO TALK TO:
** depende.

[F] - FAVORITE MUSIC GROUP/BAND:
** coldplay, parokya, urbandub.

[G ] - GUMMY BEARS OR GUMMY WORMS:
** pareho lang jelly yun e.

[ H] - HOMETOWN:
** Bulacan.

[I] - INSTRUMENT:
** musical? wala.

[J] - JUICE:
** mango.

[K] - KILLED SOMEONE:
** someone, wala. something, marami.

[L] - LONGEST CAR RIDE:
** pauwi.

[M] - MILKSHAKE FLAVOR:
** chocolate.

[N ] - NUMBER OF PETS:
** 2.

[O ] - ONE WISH?
** go back in time.

[P] - PERSON WHO YOU CALLED LAST:
** matagal na. limot ko na. AY HINDI! si Mama pala.

[Q ] - QUIET OR LOUD:
** pwede both?

[R] - REASONS TO SMILE:
** si kwan at si ano.

[S] - SINGLE AND READY TO MINGLE?
** tingnan mo yung A.

[T] - TIME YOU WOKE UP:
** 6 AM.

[U] - UNDER THE SEA:
** may fish.

[V] - VIOLENT:
** yan ang gusto ko maging.

[W] - WORST HABIT
** maglatag ka muna ng listahan.

[ X ] - X-RAYS YOU'VE HAD:
** medical papasok ng UP. yung lang ata.

[ Y] - YOUR FAVORITE ANIMAL(S):
** yung wild.

[ Z ] - ZODIAC SIGN:
** Taurus.

Repost this as "The A-Z of your
life!!!
o0o---o0o---o0o
Yung huling sentence, bahala ka kung susundin mo.
: )

No comments: